Kopplingsbegrepp: Övriga övergripande styrdokument
Allmänna villkor för stöd enligt förordning (SFS 2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag Extern länk  57754-1 Riktlinje  2020-07-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Allmänna villkor för stöd enligt förordning (SFS 2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar Extern länk  57755-1 Riktlinje  2020-07-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Allmänna villkor för stöd till projekt Extern länk  45830-1 Riktlinje  2018-08-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Anvisningar för att starta, söka, driva och följa upp projekt inom regional utveckling Extern länk  46183-1 Handbok  2018-09-03    Egenskaper      Samordningskansliet   
Besök av förtroendevalda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningsområdets verksamheter inom region Jämtland Härjedalen docx-fil  48883-1 Regel  2019-01-29    Egenskaper      Patientsäkerhet   
CEMR-deklarationen Extern länk  16839-3 Strategi  2016-01-05    Egenskaper      Samordningskansliet   
Digitalisering Extern länk  53588-2 Riktlinje  2020-01-17    Egenskaper      Samordningskansliet   
Grafisk profil för Region Jämtland Härjedalen - form- och bildspråk pdf-fil  47475-1 Riktlinje  2018-11-05    Egenskaper      Kommunikationsavdelningen   
Kulturplan för Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 Extern länk  48316-1 Plan  2018-12-18    Egenskaper      Samordningskansliet   
Landstingsövergripande regler för gåvor och donationer (LS 324/1998) Extern länk  17715-1 Regel  2014-02-06    Egenskaper      Samordningskansliet   
Länstransportplan för Jämtlands län 2018-2029 Extern länk  48315-1 Plan  2018-12-18    Egenskaper      Samordningskansliet   
Modell för Anställning docx-fil  51117-2 Regel  2020-05-26    Egenskaper      HR-avdelningen   
Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025 (LS/726/2012) Extern länk  21499-1 Policy  2014-10-22    Egenskaper      Samordningskansliet   
Mål och åtgärder för Region Jämtland Härjedalen i Handlingsplan för klimatanpassning i Jämtlands län 2020-2022 Extern länk  53629-1 Handlingsplan  2019-11-19    Egenskaper      Samordningskansliet   
Region Jämtland Härjedalens riktlinjer för företagsstöd Extern länk  32857-2 Riktlinje  2020-07-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regional biblioteksplan 2019-2022 Extern länk  47170-1 Plan  2018-10-18    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regional handlingsplan för Jämtlands län gällande en trygg och säker sexualitet och HIV-preventation (LS/1660/2011) Extern länk  12932-1 Handlingsplan  2013-03-20    Egenskaper      Samordningskansliet   
Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel Extern länk  32686-1 Regel  2016-07-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022 Extern länk  57727-1 Regel  2020-06-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Reglemente för stipendiet Företagsam skola i Jämtlands län Extern länk  22586-1 Regel  2014-12-18    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för flaggning inom region Jämtland Härjedalen Extern länk  29761-1 Regel  2016-02-03    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för gåvor och donationer Extern länk  47581-1 Regel  2018-11-08    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för hantering av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen Extern länk  50721-1 Regel  2019-05-03    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för investeringar i Region Jämtland Härjedalen Extern länk  49587-2 Regel  2020-02-25    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för parkeringar Extern länk  49586-1 Regel  2019-03-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar Extern länk  34341-2 Regel  2019-12-09    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för Region Jämtland Härjedalens stipendier och pris inom kulturområdet Extern länk  47411-1 Regel  2018-10-31    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (revidering 2019) Extern länk  51122-1 Regel  2019-05-24    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler för uthyrning av lokaler i Region Jämtland Härjedalen Extern länk  50519-1 Regel  2019-04-17    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler och villkor för bidrag till externa organisationer Extern länk  45831-1 Regel  2018-08-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen Extern länk  45832-1 Regel  2018-08-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Riktlinjer och rutiner för hantering av Region Jämtland Härjedalens konst Extern länk  47171-1 Riktlinje  2018-10-18    Egenskaper      Samordningskansliet   
Särskilda villkor vid stöd som har medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden Extern länk  57756-1 Riktlinje  2020-07-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Trafikförsörjningsprogram 2016-2020 Extern länk  33467-1 Plan  2016-09-20    Egenskaper      Samordningskansliet   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.