Kopplingsbegrepp: Strategier
Bredbandsstrategi pdf-fil  23103-1 Plan  2015-01-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Fastighetsutvecklingsvision för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  51706-1 Strategi  2019-07-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Handlingsplan för utveckling av cancervården i Region Jämtland Härjedalen 2016 – 2018 Extern länk  34287-1 Handlingsplan  2016-10-28    Egenskaper      Samordningskansliet   
Innovationsstrategi - Innovativt Jämtland Härjedalen 2025 pdf-fil  23104-1 Plan  2015-01-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Internationell strategi Extern länk  12553-1 Strategi  2013-03-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Jämtlands län helt uppkopplat Bredbandsstrategi för Jämtlands län - Mot år 2025 Extern länk  51752-1 Strategi  2019-07-08    Egenskaper      Samordningskansliet   
Jämtlands läns ungdomsstrategi 2014-2020 pdf-fil  23106-1 Plan  2015-01-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Klimatstrategi Jämtlands län 2014-2020 pdf-fil  23126-1 Plan  2015-02-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Kommunikationsstrategi Extern länk  12557-1 Strategi  2013-03-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Lokalförsörjnings- och lokaluthyrningsstrategi Extern länk  12560-1 Strategi  2013-03-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) (LS/389/2013) Extern länk  12929-1 Strategi  2013-03-20    Egenskaper      Samordningskansliet   
Nationell eHälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Extern länk  12640-1 Strategi  2013-03-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Nationell läkemedelsstrategi - Handlingsplan 2013 (SOU 2012:012) (LS/390/2013) Extern länk  12930-1 Strategi  2013-03-20    Egenskaper      Samordningskansliet   
Patientsäkerhetsstrategi 2019 - 2021 docx-fil  47259-1 Regel  2018-10-24    Egenskaper      Patientsäkerhet   
Regional mat- och livsmedelsstrategi i Jämtland Härjedalen Extern länk  45829-2 Strategi  2018-09-24    Egenskaper      Samordningskansliet   
Regional utvecklingsstrategi 2014-2030 pdf-fil  23019-1 Plan  2015-01-26    Egenskaper      Samordningskansliet   
Strategi för eSamhället Extern länk  12642-1 Strategi  2013-03-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Strategi för samisk hälsa 2020-2030 Extern länk  54047-1 Strategi  2019-12-09    Egenskaper      Samordningskansliet   
Strategi och handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre 2017 Extern länk  35425-1 Handlingsplan  2017-01-09    Egenskaper      Samordningskansliet   
Vård och omsorg i glesbygd - Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd Extern länk  35534-1 Plan  2017-01-12    Egenskaper      Samordningskansliet   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.