Kopplingsbegrepp: Policyer
Folkhälsopolicy 2020 - 2024 Extern länk  12510-3 Policy  2020-07-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  45916-1 Policy  2018-08-16    Egenskaper      Samordningskansliet   
Hjälpmedelspolicy bilaga_ Definitioner och direktiv inom hjälpmedelsverksamheten Extern länk  36488-1 Handbok  2017-02-28    Egenskaper      Samordningskansliet   
Hjälpmedelspolicy för Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner Extern länk  12512-2 Policy  2017-02-28    Egenskaper      Samordningskansliet   
Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy Extern länk  45917-1 Policy  2018-08-16    Egenskaper      Samordningskansliet   
Kommunikationspolicy Extern länk  12514-2 Policy  2016-05-04    Egenskaper      Kommunikationsavdelningen   
Konstpolicy för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  50650-1 Policy  2019-04-26    Egenskaper      Samordningskansliet   
Kost- och nutritionspolicy Region Jämtland Härjedalen Extern länk  34393-1 Policy  2016-11-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Kvalitetspolicy för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  25110-2 Policy  2018-10-09    Egenskaper      Samordningskansliet   
Miljöpolicy Extern länk  12516-3 Policy  2018-08-13    Egenskaper      Samordningskansliet   
Personalpolitisk policy Extern länk  12518-3 Policy  2020-02-25    Egenskaper      Samordningskansliet   
Policy för fastighets- och lokalförsörjning Extern länk  45918-1 Policy  2018-08-16    Egenskaper      Samordningskansliet   
Policy om jämställdhet och jämlikhet Extern länk  43519-1 Policy  2018-03-05    Egenskaper      Samordningskansliet   
Sponsringspolicy för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  31637-1 Policy  2016-05-04    Egenskaper      Samordningskansliet   
Upphandlingspolicy Extern länk  41005-1 Policy  2017-11-13    Egenskaper      Samordningskansliet   
Varumärkespolicy för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  29122-1 Policy  2015-12-21    Egenskaper      Kommunikationsavdelningen   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.