Kopplingsbegrepp: Styrmodellen: regler, riktlinjer, rutiner, mallar
A3 Verksamhetsplan Enhet pub-fil  20862-3 Blankett  2018-03-05    Egenskaper      Samordningskansliet   
Mall för långsiktig utvecklingsplan Extern länk  13347-3 Instruktion  2015-03-13    Egenskaper      Samordningskansliet   
Mall för policy Extern länk  13349-1 Instruktion  2013-04-16    Egenskaper      Samordningskansliet   
Mall för övergripande handlingsplan Extern länk  13350-2 Instruktion  2014-08-08    Egenskaper      Samordningskansliet   
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022 Extern länk  57727-1 Regel  2020-06-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Riktlinje för framtagande av policy Extern länk  13348-2 Riktlinje  2017-06-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Rutin för upprättande av övergripande handlingsplan Extern länk  26332-1 Rutin  2015-08-17    Egenskaper      Samordningskansliet   
Styrmodell för Region Jämtland Härjedalen Extern länk  57726-2 Regel  2020-08-18  Dokument nyare än 45  dagar  Egenskaper      Samordningskansliet   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.