Kopplingsbegrepp: Ansvar och befogenheter - regler och riktlinjer
Arbetsmiljöuppgifter - fördelning av ansvar docx-fil  22822-4 Regel  2019-11-29    Egenskaper      HR-enheten   
Attest- och utbetalningsreglemente Extern länk  35981-1 Regel  2017-02-03    Egenskaper      Samordningskansliet   
Befogenhet att teckna leasingavtal (LS1058/2007) Extern länk  17112-1 Regel  2014-01-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 Extern länk  50566-4 Regel  2020-04-27    Egenskaper      Samordningskansliet   
Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen 2019-2022 Extern länk  48745-4 Delegering  2020-06-17    Egenskaper      Samordningskansliet   
Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i Region JH, med vidaredelegation från regiondirektören Extern länk  42783-5 Delegering  2020-01-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Fördelning av ansvar för informationssäkerhet Extern länk  17174-3 Regel  2018-06-07    Egenskaper      Samordningskansliet   
Fördelning av ansvar för patientsäkerhetsarbete docx-fil  16346-5 Regel  2018-09-11    Egenskaper      Hälso- och sjukvård   
Hantering av riktade statsbidrag inom Region Jämtland Härjedalen Extern länk  51634-1 Regel  2019-06-25    Egenskaper      Samordningskansliet   
Instruktion för regiondirektör inom Region Jämtland Härjedalen Extern länk  44198-4 Delegering  2020-06-11    Egenskaper      Samordningskansliet   
Mall Medicinskt/Odontologiskt ledningsuppdrag Extern länk  12338-1 Riktlinje  2013-02-15    Egenskaper      Samordningskansliet   
Miljö - Fördelning av ansvar docx-fil  06277-9 Regel  2020-02-05    Egenskaper      Krisberedskap, säkerhet och miljö   
Reglemente för intern styrning och kontroll Extern länk  45819-1 Regel  2018-08-01    Egenskaper      Samordningskansliet   
Reglemente för regional utvecklingsnämnd i Region Jämtland Härjedalen 2019 - 2022 Extern länk  57727-1 Regel  2020-06-30    Egenskaper      Samordningskansliet   
Riktlinje för intern styrning och kontroll Extern länk  46565-1 Riktlinje  2018-09-20    Egenskaper      Samordningskansliet   
Strålskyddsorganisation och ansvarsfördelning inom Region Jämtland Härjedalen docx-fil  35550-5 Uppdragsbeskrivning  2020-01-13    Egenskaper      Röntgen   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.