Kopplingsbegrepp: Ledning vid särskild händelse
Regional krisledning                    
Lokal krisledning                    
Prehospital sjukvårdsledning (skadeplats)                    
Krisledningsnämnd                    
Särskild sjukvårdsledning vid allvarlig eller extraordinär händelse Extern länk  33374-2 Plan  2018-10-23    Egenskaper      Samordningskansliet   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.