Kopplingsbegrepp: Planering och målstyrning
Styrmodellen: regler, riktlinjer, rutiner, mallar                    
Långsiktiga utvecklingsplaner                    
Regionplan, Nämnders verksamhetsplaner                    
Planering och målstyrning docx-fil  02407-19 Processbeskrivning Ledningssystem  2019-04-02    Egenskaper      Samordningskansliet   
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.