Kopplingsbegrepp: Ledning och styrning
Organisation                    
Policy och strategier                    
Lagar och författningar                    
Ansvar och befogenheter                    
Planering och målstyrning                    
Framtidsanalys och behov                    
Kommunikation, information                    
Krisberedskap, säkerhet                    
Ledningens genomgång                    
Internkontroll                    
Internrevision                    
Sidstorlek:
select
Visar sida 1 av 1.